PVC rullmaterjal sisaldab looduslikke komponente, seega on tegemist keskkonnasäästliku materjaliga. Võimalik on valida erinevate toonide vahel. PVC materjali on võimalik kasutada:
• katusekatteks;
• terrassikatteks;
• hüdroisolatsioonitöödeks pööratud katustele jne.

PVC katus ei vaja üldjuhul eraldi tuulutuse rajamist kuna materjal on veeauru läbilaskev. Samas kui katuse soojustusse pääseb sisse liigniiskus (näiteks alt eluruumidest), siis ei suuda PVC materjal seda kõike välja lasta ning vajab lisatuulutuse rajamist. PVC kattematerjal paigaldatakse spetsiaalse keevitusautomaadiga.

Võimalusel eelistaksime alati kasutada mitme kihi SBS-katte asemel PVC katusekatet tema paremate tehniliste omaduste poolest:
• Tuleohutuse seisukohalt on suureks plussiks materjali isekustuvus (täpsemat infot annavad tootjad);
• Hea vastupidavus eri ilmastikumõjudele (kuumus, külm, sademed, ultraviolettkiirgus);
• Suur liikumisvõime ja hea elastne taastumine.

Nõuetekohaselt paigaldatud katus kestab aastakümneid!