Katuste hooldamist soovitame teostada kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Hooldustööde sagedus sõltub näiteks lähedalasuvast kõrghaljastusest, tolmuvaba kattega maanteedest jne. Hooldustööde käigus puhastame sadeveelehtrite ümbrused, parapettide sisenurgad, rennid ja neelud. Nende tööde käigus kontrollime üle katuse pinna, katusekatte ülespöörded parapettidele, seintele ning kõikidele läbiviikudele. Lisaks anname hinnangu kogu katuse seisukorrast.

Näide, milliseks muutub hooldamata katus: